Styrelsen

Styrelsen för verksamhetsåret 2020:

Ordförande: Eva Dahlqvist

Kassör: Svante Prag

Sekreterare: Sigge Skarsfjäll

Ledamot: Mats Karlsson

Ledamot: Lucas Sjölin

Suppleant: Ronny Hellgren

Suppleant: Bo André