Tävlingar

Klubbmästerskapet


Klubbmästerskapet genomförs i två klasser under hösten.


Klass påsikt/papper,

 • enstaka bild
 • bilder tagna under 2020
 • max två bilder
 • tema ”i gräsrotsnivå”
 • bilderna monterade utan ram på styvt underlag max 30x45 cm
 • Inlämning senast 1 oktober


Klass digitalt,

 • kollektion om tre bilder
 • bilder tagna under 2020
 • tema ”stad i förvandling”
 • filer i jpg-format
 • längsta sida max 2000 pixlar
 • filstorlek max 2 MB
 • Inlämning senast 1 oktoberMånadens bild

 

Varje medlem kan ta med max två bilder att tävla med. I programmet finns uppgift om vilket tema som gäller och om bilderna ska vara digitala eller påsikt (papperskopia). Varannan gång är det fritt tema och varannan gång är det ett speciellt tema.

 

Syftet är att stimulera till nytt bildskapande (inget letande i gamla arkiv). Vi förväntar oss därför relativt färska bilder, högst tre månader gamla (de senaste tre månaderna före tävlingsdagen är ok, för tävlingen 15 januari är det alltså ok med bilder tagna efter 1 oktober).

 

Är det digitala bilder så tas dessa med på en usb-sticka och laddas över till klubbdatorn.

Påsiktsbilder (utskrifter) får max vara 30x40cm med eller utan ram.

 

Bilderna poängbedöms sedan anonymt under kvällen av de närvarande medlemmarna. Poäng/röster räknas samman.  Har man inte möjlighet att närvara på träffen med månadens bild går det att skicka bilderna med e-post (skala ner bilderna till rimlig filstorlek, max 2MB) till bilder (at) fotoklubbennorrkoping.se (alltså INTE info-adressen) senast söndagen innan tävlingsdagen.


Resultat Månadens bild maj: 1:a plats, delad mellan bild 1 (Lennart) och 8 (Sigge), med vardera 5 poäng. 3:e plats, delad mellan bild 2 (Annika), 5 (Svante), 12 (Bengt)  och 13 (Lennart), vardera 3 poäng. Det var bara ett fåtal som röstade och med stor spridning vilket gav ett ovanligt jämnt resultat.

 

Östsvenskan

 

Östsvenska fotodistriktet (där klubben är medlem) arrangerar varje år en tävling som kallas Östsvenskan. Inbjudan kommer under hösten och inlämning sker i början av året. Redovisning av resultatet sker sedan i samband med distriktets årsstämma under våren. Inbjudan, regler och resultat finns på distriktets hemsida under rubriken Östsvenskan.


      

(den kod som ska anges på bild/fil är "22" för Fotoklubben Norrköping, följt av tre valfria siffror)

 

Länk till distriktets hemsida: Östsvenska Fotodistriktet
 

© Copyright. All Rights Reserved.