Testsida för formatering

Fotoklubben Norrköping är en klubb med anor, den bildades 1956 som en del av Järnvägarnas fritidsförbund och hette då SJ Fotoklubb, men har sedan dess bytt både lokaler och karaktär.

Från början var det endast anställda vid SJ som fick vara med, och senare även personal vid Banverket, men numera är klubben öppen för alla intresserade och namnet har ändrats till Fotoklubben Norrköping .

Klubbens medlemmar har stor spridning när det gäller både yrkesbakgrund och fotografiska erfarenheter. En del går med i klubben som nybörjare, för att lära sig mer om teknik eller bildskapande medan andra vill utbyta erfarenheter eller få inspiration av att titta på andras bilder. Målsättningen är att det ska finnas något för alla, oavsett kunskapsnivå. Vi är nu cirka 30 medlemmar.

Fotoklubben Norrköping är en klubb med anor, den bildades 1956 som en del av Järnvägarnas fritidsförbund och hette då SJ Fotoklubb, men har sedan dess bytt både lokaler och karaktär.

Från början var det endast anställda vid SJ som fick vara med, och senare även personal vid Banverket, men numera är klubben öppen för alla intresserade och namnet har ändrats till Fotoklubben Norrköping .

Klubbens medlemmar har stor spridning när det gäller både yrkesbakgrund och fotografiska erfarenheter. En del går med i klubben som nybörjare, för att lära sig mer om teknik eller bildskapande medan andra vill utbyta erfarenheter eller få inspiration av att titta på andras bilder. Målsättningen är att det ska finnas något för alla, oavsett kunskapsnivå. Vi är nu cirka 30 medlemmar.

Exempel på en tabell som är 2×2 element stor.Bara text för att fylla ut denna ruta med något vad som helst.
Inget speciellt, men något måste det ju stå här för att visa vad som händer med texten i en tabell.Ointressant, men nödvändigt för utfyllnad.
Exempeltabell