Analoga gruppen

Gruppen för analoga metoder, med fotografering, framkallning och kopiering, startar under september under ledning av Mats. Anmälan om intresse kan skickas till Mats via klubbens info-adress. Observera att antalet deltagare i lokalen är begränsat till totalt 6 personer (på grund av pågående pandemi).

9/9 kl. 18:00 i klubblokalenUppstartsmöte. 1:a träffen kommer handla om kamera och filmhantering för att komma igång. Den som har en analog filmkamera tar med den annars finns lånekamera.
28/9 kl. 18:00 i klubblokalenFramkallning – utrustning, kemi och teknik.