Analoga gruppen

Gruppen för analoga metoder, med fotografering, framkallning och kopiering, startade under hösten 2021 under ledning av Mats. Anmälan om intresse kan skickas till Mats via klubbens info-adress.

Klubbens mörkrum har nyligen renoverats och kompletterats med ny utrustning. Rutiner för användning av mörkrummet kommer snart.

Gruppen träffas i regel på torsdagar i udda veckor.

Mörkrummet
Förstoringsapparaten

error: Content is protected !!