Klubbmästerskapet

Klubbmästerskapet 2021

Klubbmästerskapet 2021 har tyvärr inte kunnat genomföras, främst eftersom pandemin gjort det svårt att planera och samordna uppgifter som kräver medverkan av flera personer för att fungera. Vi satsar nu på att 2022 ska kunna bli normalt.

Klubbmästerskapet 2020

Tyvärr kom det inte tillräckligt många bidrag 2020 för att kunna gälla som en tävling. Istället visas de inkomna bidragen här.

Klass påsikt/papper, ”i gräsrotsnivå”.

Klass digitalt, ”stad i förvandling”.

Klubbens tävlingsansvarige (Jonas Holmqvist) kan kontaktas på adressen tavling (at) fotoklubbennorrkoping.se

error: Content is protected !!