Klubbmästerskapet

Klubbmästerskapet genomförs i två klasser under hösten.

Klass påsikt/papper,

 • enstaka bild
 • bilder tagna under 2020
 • max två bilder
 • tema ”i gräsrotsnivå”
 • bilderna monterade utan ram på styvt underlag max 30×45 cm
 • Inlämning senast 1 oktober

Klass digitalt,

 • kollektion om tre bilder
 • bilder tagna under 2020
 • tema ”stad i förvandling”
 • filer i jpg-format
 • längsta sida max 2000 pixlar
 • filstorlek max 2 MB
 • Inlämning senast 1 oktober