Klubbmästerskapet

Klubbmästerskapet 2022

Klubbmästerskapet 2022 arrangeras under hösten med två klasser/teman digitalt. Du kan lämna in en bild till varje klass/tema.

  • Tävlingen har två klasser/teman
  • Teman är ”hållbart” och ”vatten”
  • Du kan lämna en bild till varje klass/tema
  • Bilderna ska vara tagna under 2022
  • Bilderna kan vara i färg eller svartvitt
  • Bilderna kan vara justerade (men inte manipulerade)
  • Bilderna ska vara i jpg-format
  • Max längd cirka 2000 pixlar
  • Inlämning senast 13 november

Klubbmästerskapet 2020

Tyvärr kom det inte tillräckligt många bidrag 2020 för att kunna gälla som en tävling. Istället visas de inkomna bidragen här.

Klass påsikt/papper, ”i gräsrotsnivå”.

Klass digitalt, ”stad i förvandling”.

Klubbens tävlingsansvarige (Jonas Holmqvist) kan kontaktas på adressen tavling (at) fotoklubbennorrkoping.se

error: Content is protected !!