Klubbmästerskapet

Tyvärr kom det inte tillräckligt många bidrag för att kunna gälla som en tävling. Istället visas de inkomna bidragen här.

Klass påsikt/papper, ”i gräsrotsnivå”.

Klass digitalt, ”stad i förvandling”.