Verksamhet

Medlemsmöten

Vi har möten på onsdagar varannan vecka (udda veckonummer) från mitten av januari till början av juni och från slutet av augusti till början av december. Antingen är det ett månadsmöte, med programpunkter, information och tävlingar, eller ibland utformat som en träff kring ett speciellt tema.

Vi har också bildat några mindre grupper som ägnar sig åt speciella områden av fotografi. Det finns en grupp för analog fotografi (både fotografering och arbete i mörkrum) och en grupp för bildbehandling. Nya grupper bildas efterhand som det finns intresserade.

Oftast sker mötena i vår lokal på Södra Promenaden (mittemot Stadsbiblioteket, och granne med Immanuelskyrkan, ingång från gården (grindstolpen har en skylt om Truly You), bortre vänstra dörren) och mötena börjar kl. 18:30.

Bra att veta

Fotoklubben Norrköping är ansluten till Riksförbundet Svensk Fotografi (RSF) som arrangerar tävlingen RIFO.

Vi har också ett samarbete med studieförbundet NBV.

Klubbens medlemmar har tillgång till en sida på facebook .

Du  hittar också klubben på Instagram.

Kontakta oss: info (at) fotoklubbennorrkoping.se

Vår närmsta granne, i kvarteret västerut från klubblokalen
error: Content is protected !!