Industrilandskapet

Industrilandskapet runt Motala ström sträcker sig längs Strömmen från Drags och Gryts fabriker ner till gamla Tuppens tomt, som nu är bebyggd med radhus. De flesta fabrikerna kom till mellan 1850 och 1920 men Strömmens forsar och fall har utnyttjats sedan medeltiden.

I början av 1970-talet var industrilandskapet ett stängt och förfallet fabriksområde. Nu är inriktningen att bevara området och hitta nya användningsområden för de gamla byggnaderna.

Kontakta ossinfo (at) fotoklubbennorrkoping.se

error: Content is protected !!