Klubbträffar 2021

Planering för hösten 2021

15 september Skype-möte med bildvisning.

29 september Uteaktivitet, fotografering vid Östra promenaden för att dokumentera den förändring som påbörjats.

13 oktober Skype-möte med bildvisning.

27 oktober Uteaktivitet, fotografering med tema Halloween. Vi håller till på Händelö och målar med ljus.

10 november Skype-möte med bildvisning.

24 november Uteaktivitet, fotografering i centrum med tema ljuspunkter inför julen.

8 december (ej bestämt)