Bildredigeringsgruppen

En grupp har bildats för att arbeta med bildredigering. Gruppen träffas för att diskutera olika tekniker för att behandla bilder i främst Lightroom eller Photoshop. Mellan träffarna arbetar deltagarna med praktiska uppgifter som sedan redovisas vid kommande träffar. Några exempel på uppgifter är att kombinera en bild med en textur som bakgrund eller att sätta samman en bild som består av alternativa exponeringar. Eller varför inte göra dag till natt.

error: Content is protected !!