Urbant foto

Gruppen för urbant foto har haft inriktningen på att använda staden och dess miljö som motiv. Urbant foto handlar om att utnyttja exempelvis ljuset, kontrasterna, byggnader, ytor, mönster och linjer i stadsmiljön och det är ok att arrangera bilder och att använda rekvisita eller modeller. Gruppen kan återupptas när/om tillräckligt antal visar intresse.

Några bilder från våra stadspromenader.

error: Content is protected !!