Urbant foto

Gruppen för urbant foto är inriktad på att använda staden och dess miljö som motiv. Urbant foto handlar om att utnyttja exempelvis ljuset, kontrasterna, byggnader, ytor, mönster och linjer i stadsmiljön och det är ok att arrangera bilder och att använda rekvisita eller modeller. Det skiljer sig alltså från gatufoto (som skildrar det sociala livet på allmänna platser).

Några bilder från den första stadspromenaden (fler bilder från deltagarna kommer efterhand).

error: Content is protected !!