Urbant foto

Gruppen för urbant foto är inriktad på att använda staden och dess miljö som motiv. Urbant foto handlar om att utnyttja exempelvis ljuset, kontrasterna, byggnader, ytor, mönster och linjer i stadsmiljön och det är ok att arrangera bilder och att använda rekvisita eller modeller. I den här gruppen tänjer vi på gränserna till den traditionella definitionen och tar även med både det som brukar kallas gatufoto (som skildrar det sociala livet på allmänna platser) och arkitekturfoto (som skildrar enstaka byggnader).

Några bilder från våra stadspromenader (fler bilder från deltagarna kommer efterhand).

error: Content is protected !!