Östsvenskan

Östsvenska fotodistriktet (där klubben är medlem) arrangerar varje år en tävling som kallas Östsvenskan. Inbjudan kommer under hösten och inlämning sker i början av året. Redovisning av resultatet sker sedan i samband med distriktets årsstämma under våren. Inbjudan, regler och resultat finns på distriktets hemsida under rubriken Östsvenskan.

(den kod som ska anges på bild/fil är ”22” för Fotoklubben Norrköping, följt av tre valfria siffror)

Länk till distriktets hemsidaÖstsvenska Fotodistriktet